Захист КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ - 2021 Друк


магістр, диплом, менеджмент, фінанси, мотивація


      У Львівському інституті менеджменту відбувся захист магістерських робіт студентів спеціальності 073 «Менеджмент» («Менеджмент організацій і адміністрування» та «Бізнес адміністрування»)» (2021 р.), який демонструє вміння випускників-магістрів застосовувати набуті у процесі навчання теоретичні знання і практичні навички для самостійного розв’язання конкретних актуальних проблем управління фірмами на підставі критичного аналізу та узагальнення відповідних інформаційних та статистичних даних з обраної тематики, проводити, розробляти та формувати рекомендації для розв’язання досліджуваної проблематики.

менеджмент, маркетинг, освіта, ЛІМ, МВА, бізнес адміністрування


     Серед найактуальніших тем представлених на захист робіт є удосконалення професійної кар’єри особистості в сучасних умовах, формування мотиваційної системи управління, вдосконалення системи управління рекламною діяльністю, бізнес-планування ефективної стратегічної діяльності організації, вдосконалення маркетингового управління тощо.


маркетолог, менеджер, бізнес
  менеджмент, Менеджмент організацій, бізнес
 магістерська робота, менеджмент 
 магістерська робота 


     У магістерських роботах проаналізовано напрями підвищення якості управлінських рішень, проведено діагностику підприємства у конкурентному середовищі, запропоновано ефективні мотиваційні моделі стратегічного планування, запропоновано інноваційні механізми для рекламної діяльності та багато інших актуальних питань.


МВА, ЛІМ, бізнес адміністрування
 менеджмент, маркетинг, бізнес 
 МВА, магістерська робота, ЛІМ 


     Слід відзначити, що магістерські роботи написані на прикладі діяльності провідних організацій Львівщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини та інших регіонів України, а також використаний великий зарубіжний досвід у сфері менеджменту та маркетингу.


менеджмент, бізнес адміністрування


      У Львівському інституті менеджменту відбувся захист магістерських робіт студентів спеціальності 073 «Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)» (2020 р.), який продемонстрував вміння випускників застосовувати набуті у процесі навчання теоретичні знання і практичні навички для самостійного розв’язання конкретних актуальних проблем управління фірмами на підставі критичного аналізу та узагальнення відповідних інформаційних потоків та статистичних даних з обраної тематики, проводити, розробляти та формувати прикладні адресні рекомендації для розв’язання досліджуваної проблематики.

магістр, ЛІМ, менеджмент, магістратура
менеджмент організацій, магістр, менеджмент
захист, менеджмент, магістр, ЛІМ
менеджмент організацій


Серед найактуальніших тем представлених на захист робіт є cучасні методи комунікацій у діяльності підприємства, розробка системи управління  персоналом, удосконалення процесу управління трудовою кар’єрою менеджерів, формування мотиваційної системи управління, удосконалення процесу управління фінансовими ризиками, організація інформаційного забезпечення процесів управління персоналом тощо. У магістерських роботах проаналізовано напрями підвищення якості управлінських рішень, проведено діагностику підприємства у конкурентному середовищі, проаналізована та представлена роль лідерства в системі управління та багато інших актуальних питань.


менеджмент, магістр, ЛІМ

Слід відзначити, що магістерські роботи написані на прикладі діяльності провідних  фірм та організацій Львівщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини, Закарпаття та інших регіонів України, а також використаний великий зарубіжний досвід у сфері менеджменту та маркетингу.менеджмент, захист, магістр, менеджмент організацій      У Львівському інституті менеджменту працювала Державна екзаменаційна комісія із захисту магістерських кваліфікаційних робіт (2019) студентів-магістрів спеціальності 073 «Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)» та Бізнес-адміністрування ("Master of Business Administration", МВА).

      Магістерські роботи присвячені актуальній тематиці функціонування фірм. Проаналізовано напрями підвищення ефективності і якості управлінських рішень, проведено діагностику стану підприємства у конкурентному середовищі та обґрунтування перспектив його розвитку, організацію фінансового менеджменту та напрямки її вдосконалення на підприємстві, розглянуто менеджмент рекламної діяльності фірм в соціальних Інтернет мережах, роль лідерства в системі управління та багато інших актуальних тем.


менеджмент, маркетинг, магістр, МВА,
менеджмент, маркетинг, МВА, магістр
магістр, менеджмент, маркетинг, менеджмент організацій, МВА

        

менеджмент, маркетинг, магістр, МВА, ЛІМ

      Щиро вітаємо студентів-магістрів спеціальності 073 «Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)» із успішним захистом магістерських робіт (2018). Серед найактуальніших тем, на думку студентів, цього року є оптимізація організаційно-економічних механізмів управління фірмою, управління фінансово-економічною безпекою фірми, організація фінансового менеджменту, стратегія підвищення конкурентоспроможності підприємства і ряд актуальних тем присвячених формуванню мотиваційних механізмів персоналу, виробничих процесів фірми тощо.


ВНЗ, магістр, менеджмент, захист, управління, мротивація  ВНЗ, магістр, менеджмент, захист, управління, мротивація  ВНЗ, магістр, менеджмент, захист, управління, мротивація  менеджмент, бізнес, студенти, маркетинг


      Щиро вітаємо студентів-магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» із успішним захистом кваліфікаційних магістерських робіт (2017 р.). Серед найактуальніших тем, на думку студентів, цього року є удосконалення управління маркетинговими стратегіями, управління фінансово-економічною безпекою, стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства і завжди актуальна тема, можна сказати, позачасова - мотивація і стимулювання персоналу...


менеджмент, внз, вища освіта, Львів, ЛІМ   магістр, внз, вища освіта, навчання, Львівський інститут менеджменту   магістр, освіта, внз, навчання, Львівський інститут менеджменту