ГРОМАДСЬКЕ ВИЗНАННЯ: ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА ВАГОМИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ОСВІТИ 1 ЧЕРВНЯ 2011 РОКУ ВІДЗНАЧЕНО ДИПЛОМОМ «ФЛАГМАН ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ-2011»            НАМ ЦІКАВА ВАША ДУМКА

Якісна освіта = успішна кар'єра

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЗНЕСУЄвропейська інноваційна рада оприлюднила робочу програму конкурсів на 2022 рік

https://eic.ec.europa.eu/eic-work-programme-2022_en
10 Виставка Сонячної Енергетики Східної Європи

виставка, менеджмент, енергетика,

Детальніше...


Спеціалізована міжнародна Виставка "Speciality & Fine Food Fair"

 виставка, харчування, гастрономія, ярмарка

Детальніше...


Співпраця!!!

Фармацевтична компанія "Баєр Афлак" запрошує підприємства України до співпраці

фармація, співпраця, менеджмент, маркетинг, збут

Детальніше...


 Міжнародна продовольча Виставка SIAL Paris відбудеться з 15 до 19 жовтня 2022 року у м. Париж

 виставка, sial Paris, продукти, харчування, ЛІМ, магістратура

Детальніше...


Міжнародна спеціалізована Виставка "Milipol Qatar"

виставка, менеджмент, маркетинг, ЛІМ,

Детальніше...


Міжнародна Торгова Палата, ICC (штаб – квартира у Парижі)

форум, ICC, бізнес, партнерство, інвестор, логістика, партнерство, бізнесшкола, mba

Детальніше...


 АРХІВ заходів...

 

 

Збільшити шрифт

Скорочена типова програма навчання фахівців з питань депозитарної діяльності

Вступна тема
Загальні положення Послання Президента України до Верховної Ради України, Програми діяльності Уряду, програм соціально-економічного розвитку країни щодо проведення економічних реформ, розвитку реального сектора економіки, фінансового ринку та ринку цінних паперів (далі - РЦП) в Україні.
Основні макроекономічні показники та тенденції розвитку економіки України. Стан, проблеми та перспективи розвитку РЦП в Україні.
Стан та тенденції розвитку міжнародних фінансових ринків на сучасному етапі.

Тема 1. Розвиток та особливості правового регулювання підприємницької діяльності в Україні
Право власності. Суб`єкти права власності. Принципи та організаційні форми підприємництва.
Особливості створення, діяльності, реорганізації та ліквідації підприємств. Розвиток правового регулювання діяльності господарських товариств.
Угоди. Укладання та форми договору. Зобов`язання. Спадщина. Застава. Нотаріальне посвідчення.
Вимоги законодавства до укладення договорів щодо цінних паперів (далі - ЦП) з нерезидентами та договорів, що укладаються професійними учасниками РЦП.

Тема 2. Ринок цінних паперів та його учасники
Особливості випуску та обігу акцій, облігацій (підприємств, позик органів місцевого самоврядування, внутрішніх та зовнішніх державних позик) та інших видів ЦП на сучасному етапі.
Порядок скасування реєстрації випусків ЦП та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску ЦП. Розвиток законодавчого регулювання діяльності акціонерних товариств в Україні.
Запровадження нових видів ЦП в Україні.
Особливості функціонування РЦП в Україні на сучасному етапі. Розвиток організаційно оформленого ринку в Україні.
Розвиток правового регулювання діяльності емітентів ЦП. Особливості у діяльності осіб, що здійснюють професійну діяльність на РЦП.
Інститути спільного інвестування. Компанії з управління активами.
Особливості реорганізації та ліквідації діючих інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній.

Тема 3. Регулювання та контроль на ринку цінних паперів в Україні
Розвиток законодавчого регулювання РЦП в Україні.
Система державних органів, що здійснюють контроль за діяльністю на РЦП.
Повноваження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -ДКЦПФР), інших державних органів, що здійснюють регулювання та контроль на РЦП.
Роль, функції та повноваження саморегулівних організацій професійних учасників РЦП.
Удосконалення системи захисту інвесторів на РЦП.
Сертифікація осіб, що здійснюють професійну діяльність з ЦП в Україні.
Особливості проведення перевірок та ревізій учасників РЦП. Заходи за наслідками перевірок та ревізій при виявленні порушень законодавства.
Порядок розгляду уповноваженими особами ДКЦПФР справ про правопорушення на РЦП та застосування санкцій. Оскарження постанов у справах про правопорушення на РЦП.

Тема 4. Антимонопольне законодавство на ринку цінних паперів
Розвиток антимонопольного законодавства на РЦП. Механізми визначення монопольного становища. Порядок одержання згоди органів Антимонопольного комітету України на придбання часток (акцій, паїв) господарюючих суб`єктів. Попередження дискримінації суб`єктів господарювання органами влади. Методи запобігання зловживанню монопольним становищем.
Особливості процедури розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства та прийняття рішень органами Комітету.
Санкції за порушення антимонопольного законодавства.

Тема 5. Перехід та реалізація права власності на цінні папери в Національній депозитарній системі
Розвиток системи виконання угод з ЦП та обліку права власності на ЦП. Особливості формування національної депозитарної системи (далі - НДС).
Розвиток правового регулювання обліку прав власності на іменні ЦП.
Особливості переходу та реалізації права власності на ЦП, випущені у документарній формі. Особливості переходу права власності на ЦП, випущені у бездокументарній формі.
Номінальний утримувач. Кліринговий депозитарій.
Порядок легалізації документів, що надаються реєстроутримувачу нерезидентами України.
Розвиток державного регулювання НДС.
Основні напрями контролю за діяльностю реєстроутримувачів та їх посадових осіб.

Тема 6. Особливості здійснення діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
Особливості здійснення обліку прав власності у системі реєстру. Функції реєстроутримувача. Зареєстровані особи (власники, заставоутримувачі та номінальні утримувачі).
Перехід права власності на іменні ЦП, випущені у документарній та бездокументарній формі. Підтвердження права власності на іменні ЦП.
Особливості взаємодії депозитаріїв з рєстроутримувачами.
Державний контроль за дотриманням вимог до здійснення діяльності з ведення реєстру власників іменних ЦП.

Тема 7. Здійснення та суміщення видів депозитарної діяльності
Вимоги до здійснення та суміщення видів депозитарної діяльності. Особливості обслуговування обігу ЦП на рахунках у ЦП. Обслуговування операцій емітента щодо розміщених ним ЦП.
Вимоги до надання інформації депозитарними установами.
Особливості видачі ліцензій комерційним банкам, торговцям ЦП, депозитаріям на здійснення депозитарної діяльності.
Порядок зупинення та анулювання ліцензії.
Особливості використання програмних продуктів при здійсненні депозитарної діяльності. Вимоги до системного і програмно-технічного забезпечення, та засобів зв`язку. Основні характеристики операційних систем, систем управління базами даних для здійснення депозитарної діяльності. Використання Інтернет-технологій при здійсненні депозитарної діяльності.
Державний контроль за здійсненням депозитарної діяльності.

Тема 8. Зберігання цінних паперів та знерухомлення цінних паперів, випущених у документарній формі
Відповідальність депозитарних установ за зберігання ЦП відокремленим та/або колективним способом.
Особливості роботи депозитарних установ з сертифікатами ЦП.
Особливості роботи депозитарних установ із свідоцтвом про знерухомлення іменних ЦП.
Порядок набуття депозитарною установою статусу номінального утримувача в системі реєстру власників іменних ЦП. Особливості знерухомлення ЦП на пред`явника, випущених у документарній формі.
Вимоги до порядку переведення у документарну форму знерухомлених ЦП. Особливості передачі обліку прав власності на матеріалізовані іменні ЦП в систему реєстру власників іменних ЦП.

Тема 9. Вимоги до обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах
Особливості відкриття рахунку у ЦП фізичній особі, юридичній особі, ІСІ.
Порядок відкриття та закриття рахунку у ЦП у депозитарії.
Особливості складання розпоряджень депонентів (клієнтів). Вимоги до порядку обробки та підтвердження розпоряджень депонентів.
Особливості здійснення безумовних операцій з ЦП в депозитарній установі.
Інформаційні операції депозитарних установ.
Контроль за обслуговуванням депозитарними установами обігу ЦП на рахунках у ЦП.

Тема 10. Обслуговування операцій емітента щодо розміщення випущених ним ЦП та обігу ЦП на рахунках у ЦП у процесі приватизації
Особливості первинного розміщення випущених ЦП через депозитарну систему. Порядок організації обліку розміщення ЦП, випущених у бездокументарній формі. Порядок депонування тимчасового глобального сертифіката та глобального сертифіката.
Відкриття емісійного рахунка емітенту та зарахування ЦП на рахунок у ЦП власників ЦП, що розміщені.
Особливості обслуговування операцій емітента.
Вимоги до складання зведеного облікового реєстру рахунків власників ЦП.
Особливості відкриття рахунку у ЦП органу приватизації. Особливості складання розпоряджень органом приватизації зберігачу.
Порядок знерухомлення ЦП, що належать державі, випущених у документарній формі у процесі приватизації та корпоратизації. Порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску ЦП у бездокументарній формі у процесі приватизації та корпоратизації.

Тема 11. Норми та правила обліку цінних паперів в Національній депозитарній системі
Загальні засади здійснення депозитарного обліку ЦП.
Стандарти та норми депозитарного обліку ЦП.
Класифікація аналітичних та балансових рахунків депозитарного обліку. План балансових рахунків.

Тема 12. Розрахунково-клірингова діяльність
Особливості взаємодії депозитарію та розрахункового банку щодо виконання розрахунків клієнтів. Здійснення депозитарними установами розрахунків за операціями емітента щодо випущених ними ЦП.
Вимоги до здійснення розрахунково-клірінгової діяльності депозитарію.
Вимоги до здійснення клірингу та розрахунків у НДС.
Порядок звірки отриманих депозитарієм розпоряджень за угодами з ЦП.
Порядок здійснення депозитарієм клірингу та розрахунків за розпорядженнями, взятими до виконання.
Державне регулювання та контроль здійснення клірингу та розрахунків в НДС.

 
 

Новини та новинки

менеджмент, маркетинг, бізнес, ЛІМ, стипендії, освіта, Німеччина


менеджмент, маркетинг, бізнес, ЛІМ, стипендії, освіта, Німеччина


менеджмент, маркетинг, бізнес, ЛІМ, стипендії, освіта, Німеччина


         ПРИВЕДИ ДРУГА

менеджмент, маркетинг, бакалавр, магістр

(Детальніше)


         ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ
               БАКАЛАВРАМ

(Детальніше)


             ДЕРЖІСПИТ

(Детальніше)


        ЗАХИСТ ПРАКТИКИ

(Детальніше)


       ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ
              МАГІСТРАМ

(Детальніше)


  ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ
        (березень 2024 року)

(Детальніше)БРАМА- ОНЛАЙН ВАРТА УКРАЇНИ


(Детальніше)


ПЕРЕГОВОРИ У ПРАЗІ

(Детальніше)


ЗУСТРІЧ У БАУЦЕНІ


(Детальніше)


ПРОЄКТ КІБЕРПОЛІЦІЇ


(Детальніше)

Платіжна безпека


(Детальніше)


ПОДЯКА  ЖЕБЕЛЮ В.В.


(Детальніше)


ЛЬВІВСЬКОМУ ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ - 33 РОКИ !!!

(Детальніше)


ГРАНТ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ!

(Детальніше)


НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ТА РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ

(Детальніше)


Посвята у студенти - 2023

менеджмент, маркетинг, бакалавр

(Детальніше)


Вступ - 2023

менеджмент, маркетинг, ЛІМ, магістр, багістр

(Детальніше)
Стажування у Німеччині - 2023

Вітаємо студентів Львівського інституту менеджменту!

стажування, магістр, менеджмент, маркетинг, ЛІМ

(Детальніше)


Випуск бакалаврів - 2023

менеджмент, маркетинг, бакалавр

(Детальніше)


Літня практика в Німеччині - 2023

менеджмент, маркетинг, ЛІМ, бакалавр 

(Детальніше)(Детальніше)


БАНЕРИ