ГРОМАДСЬКЕ ВИЗНАННЯ: ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА ВАГОМИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ОСВІТИ 1 ЧЕРВНЯ 2011 РОКУ ВІДЗНАЧЕНО ДИПЛОМОМ «ФЛАГМАН ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ-2011»            ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ9-ма Виставка Сонячної Енергетики Східної Європи

виставка, менеджмент, енергетика,

Детальніше...


Спеціалізована міжнародна Виставка "Speciality & Fine Food Fair 2020" відбудеться у м. Лондон

 виставка, харчування, гастрономія, ярмарка

Детальніше...


Співпраця!!!

Фармацевтична компанія "Баєр Афлак" запрошує підприємства України до співпраці

фармація, співпраця, менеджмент, маркетинг, збут

Детальніше...


  Міжнародна продовольча Виставка SIAL Paris відбудеться з 18 до 22 жовтня 2020 року у м. Париж

 виставка, sial Paris, продукти, харчування, ЛІМ, магістратура

Детальніше...


 13 Міжнародна спеціалізована Виставка "Milipol Qatar 2020" проходитиме з 26 по 28 жовтня 2020 р. у м. Доха (Катар)


виставка

Детальніше...


Міжнародні виставки (2020 р.)

форум, ICC, бізнес, партнерство, інвестор, логістика, партнерство, бізнесшкола, mba

Детальніше...


 АРХІВ заходів...

 

НАМ ЦІКАВА ВАША ДУМКА

Якісна освіта = успішна кар'єра

БАНЕРИ

 
 

Збільшити шрифт

Скорочена типова програма навчання фахівців з питань депозитарної діяльності

Вступна тема
Загальні положення Послання Президента України до Верховної Ради України, Програми діяльності Уряду, програм соціально-економічного розвитку країни щодо проведення економічних реформ, розвитку реального сектора економіки, фінансового ринку та ринку цінних паперів (далі - РЦП) в Україні.
Основні макроекономічні показники та тенденції розвитку економіки України. Стан, проблеми та перспективи розвитку РЦП в Україні.
Стан та тенденції розвитку міжнародних фінансових ринків на сучасному етапі.

Тема 1. Розвиток та особливості правового регулювання підприємницької діяльності в Україні
Право власності. Суб`єкти права власності. Принципи та організаційні форми підприємництва.
Особливості створення, діяльності, реорганізації та ліквідації підприємств. Розвиток правового регулювання діяльності господарських товариств.
Угоди. Укладання та форми договору. Зобов`язання. Спадщина. Застава. Нотаріальне посвідчення.
Вимоги законодавства до укладення договорів щодо цінних паперів (далі - ЦП) з нерезидентами та договорів, що укладаються професійними учасниками РЦП.

Тема 2. Ринок цінних паперів та його учасники
Особливості випуску та обігу акцій, облігацій (підприємств, позик органів місцевого самоврядування, внутрішніх та зовнішніх державних позик) та інших видів ЦП на сучасному етапі.
Порядок скасування реєстрації випусків ЦП та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску ЦП. Розвиток законодавчого регулювання діяльності акціонерних товариств в Україні.
Запровадження нових видів ЦП в Україні.
Особливості функціонування РЦП в Україні на сучасному етапі. Розвиток організаційно оформленого ринку в Україні.
Розвиток правового регулювання діяльності емітентів ЦП. Особливості у діяльності осіб, що здійснюють професійну діяльність на РЦП.
Інститути спільного інвестування. Компанії з управління активами.
Особливості реорганізації та ліквідації діючих інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній.

Тема 3. Регулювання та контроль на ринку цінних паперів в Україні
Розвиток законодавчого регулювання РЦП в Україні.
Система державних органів, що здійснюють контроль за діяльністю на РЦП.
Повноваження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -ДКЦПФР), інших державних органів, що здійснюють регулювання та контроль на РЦП.
Роль, функції та повноваження саморегулівних організацій професійних учасників РЦП.
Удосконалення системи захисту інвесторів на РЦП.
Сертифікація осіб, що здійснюють професійну діяльність з ЦП в Україні.
Особливості проведення перевірок та ревізій учасників РЦП. Заходи за наслідками перевірок та ревізій при виявленні порушень законодавства.
Порядок розгляду уповноваженими особами ДКЦПФР справ про правопорушення на РЦП та застосування санкцій. Оскарження постанов у справах про правопорушення на РЦП.

Тема 4. Антимонопольне законодавство на ринку цінних паперів
Розвиток антимонопольного законодавства на РЦП. Механізми визначення монопольного становища. Порядок одержання згоди органів Антимонопольного комітету України на придбання часток (акцій, паїв) господарюючих суб`єктів. Попередження дискримінації суб`єктів господарювання органами влади. Методи запобігання зловживанню монопольним становищем.
Особливості процедури розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства та прийняття рішень органами Комітету.
Санкції за порушення антимонопольного законодавства.

Тема 5. Перехід та реалізація права власності на цінні папери в Національній депозитарній системі
Розвиток системи виконання угод з ЦП та обліку права власності на ЦП. Особливості формування національної депозитарної системи (далі - НДС).
Розвиток правового регулювання обліку прав власності на іменні ЦП.
Особливості переходу та реалізації права власності на ЦП, випущені у документарній формі. Особливості переходу права власності на ЦП, випущені у бездокументарній формі.
Номінальний утримувач. Кліринговий депозитарій.
Порядок легалізації документів, що надаються реєстроутримувачу нерезидентами України.
Розвиток державного регулювання НДС.
Основні напрями контролю за діяльностю реєстроутримувачів та їх посадових осіб.

Тема 6. Особливості здійснення діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
Особливості здійснення обліку прав власності у системі реєстру. Функції реєстроутримувача. Зареєстровані особи (власники, заставоутримувачі та номінальні утримувачі).
Перехід права власності на іменні ЦП, випущені у документарній та бездокументарній формі. Підтвердження права власності на іменні ЦП.
Особливості взаємодії депозитаріїв з рєстроутримувачами.
Державний контроль за дотриманням вимог до здійснення діяльності з ведення реєстру власників іменних ЦП.

Тема 7. Здійснення та суміщення видів депозитарної діяльності
Вимоги до здійснення та суміщення видів депозитарної діяльності. Особливості обслуговування обігу ЦП на рахунках у ЦП. Обслуговування операцій емітента щодо розміщених ним ЦП.
Вимоги до надання інформації депозитарними установами.
Особливості видачі ліцензій комерційним банкам, торговцям ЦП, депозитаріям на здійснення депозитарної діяльності.
Порядок зупинення та анулювання ліцензії.
Особливості використання програмних продуктів при здійсненні депозитарної діяльності. Вимоги до системного і програмно-технічного забезпечення, та засобів зв`язку. Основні характеристики операційних систем, систем управління базами даних для здійснення депозитарної діяльності. Використання Інтернет-технологій при здійсненні депозитарної діяльності.
Державний контроль за здійсненням депозитарної діяльності.

Тема 8. Зберігання цінних паперів та знерухомлення цінних паперів, випущених у документарній формі
Відповідальність депозитарних установ за зберігання ЦП відокремленим та/або колективним способом.
Особливості роботи депозитарних установ з сертифікатами ЦП.
Особливості роботи депозитарних установ із свідоцтвом про знерухомлення іменних ЦП.
Порядок набуття депозитарною установою статусу номінального утримувача в системі реєстру власників іменних ЦП. Особливості знерухомлення ЦП на пред`явника, випущених у документарній формі.
Вимоги до порядку переведення у документарну форму знерухомлених ЦП. Особливості передачі обліку прав власності на матеріалізовані іменні ЦП в систему реєстру власників іменних ЦП.

Тема 9. Вимоги до обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах
Особливості відкриття рахунку у ЦП фізичній особі, юридичній особі, ІСІ.
Порядок відкриття та закриття рахунку у ЦП у депозитарії.
Особливості складання розпоряджень депонентів (клієнтів). Вимоги до порядку обробки та підтвердження розпоряджень депонентів.
Особливості здійснення безумовних операцій з ЦП в депозитарній установі.
Інформаційні операції депозитарних установ.
Контроль за обслуговуванням депозитарними установами обігу ЦП на рахунках у ЦП.

Тема 10. Обслуговування операцій емітента щодо розміщення випущених ним ЦП та обігу ЦП на рахунках у ЦП у процесі приватизації
Особливості первинного розміщення випущених ЦП через депозитарну систему. Порядок організації обліку розміщення ЦП, випущених у бездокументарній формі. Порядок депонування тимчасового глобального сертифіката та глобального сертифіката.
Відкриття емісійного рахунка емітенту та зарахування ЦП на рахунок у ЦП власників ЦП, що розміщені.
Особливості обслуговування операцій емітента.
Вимоги до складання зведеного облікового реєстру рахунків власників ЦП.
Особливості відкриття рахунку у ЦП органу приватизації. Особливості складання розпоряджень органом приватизації зберігачу.
Порядок знерухомлення ЦП, що належать державі, випущених у документарній формі у процесі приватизації та корпоратизації. Порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску ЦП у бездокументарній формі у процесі приватизації та корпоратизації.

Тема 11. Норми та правила обліку цінних паперів в Національній депозитарній системі
Загальні засади здійснення депозитарного обліку ЦП.
Стандарти та норми депозитарного обліку ЦП.
Класифікація аналітичних та балансових рахунків депозитарного обліку. План балансових рахунків.

Тема 12. Розрахунково-клірингова діяльність
Особливості взаємодії депозитарію та розрахункового банку щодо виконання розрахунків клієнтів. Здійснення депозитарними установами розрахунків за операціями емітента щодо випущених ними ЦП.
Вимоги до здійснення розрахунково-клірінгової діяльності депозитарію.
Вимоги до здійснення клірингу та розрахунків у НДС.
Порядок звірки отриманих депозитарієм розпоряджень за угодами з ЦП.
Порядок здійснення депозитарієм клірингу та розрахунків за розпорядженнями, взятими до виконання.
Державне регулювання та контроль здійснення клірингу та розрахунків в НДС.

 
 

Новини та новинки


  instagram, менеджмент, маркетинг, ЛІМ мережа


ЛЬВІВСЬКОМУ ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ -

  30 РОКІВ !!!З 12 березня 2020 р. у Львівському інституті менеджменту запроваджено карантин

Детальніше...

НАКАЗ № 31 ВІД 23.04.2020 р.


Пропозиції щодо ЗНО та вступних іспитів при вступі у ЛІМ у 2020 р.


Детальніше...


ВИБОРИ РЕКТОРА

ректор, менеджмент, маркетинг, ЛІМ, вибори

Детальніше...


ВИПУСК МАГІСТРІВ - 2020

випуск, магістр, менеджмент, ЛІМ, ректор

Детальніше...


ДОРОГІ ВИПУСКНИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ!


менеджмент, маркетинг, Фонд, розвиток, прибуток, бізнес, управління

Детальніше...


Відбувcя захист магістерських робіт (2020 р.)

ВНЗ, магістр, менеджмент, захист, управління, мротивація

Детальніше...


Співпраця Львівського інституту менеджменту та Тріерської Вищої школи (Кампус Біркенфельд, Німеччина)

ЛІМ.ю менеджмент, маркетинг, технології, бізнес, Біркенфельд, Тріер, Німеччина,

Детальніше...


Запрошуємо у літню школу до Відня, Бєлграда, Афін

літня школа, менеджмент, маркетинг, нерухомість, ЛІМ,

Детальніше...


Запрошуємо Вас до участі в Міжнародному науковому проекті між вищими навчальними закладами України та Німеччини.

Вакансія: координатор проекту в Німеччині

вакансія, менеджмент, марентинг, ЛІМ, проект, Німеччина

Детальніше...


Стипендії на літні курси в Баварії (Німеччина). 2020 рік

менеджмент, маркетинг, стипендія, Баварія

Детальніше...


Вітаємо студентів ЛІМу, що пройшли відбір на Програму стажування у Німеччині на 2020 рік!


стажування, менеджмент, маркетинг, бізнес, студенти

Детальніше...


Про ІТ-індустрію для малих підприємств та нових компаній (27-28 листопада 2019 р.) за партнерської підтримки ЛІМу

ІТ-індустрія, менеджмент, маркетинг, конференція, семінар

Детальніше...


Проект «Ренесанс у мистецтві управління успіхом»

менеджер, маркетолог, фінансист, консультант

Детальніше...


ВІТАЄМО ЛАУРЕАТА

менеджмент, маркетинг, ЛОДА, ЛІМ, премія,

Детальніше...


Компанія iLounge оголошує про початок прийому грантових пропозицій для студентів українських вишів за написання найкращої статті на ІТ-тематику. Наша мета - допомогти реалізувати Вам свої ідеї. Переможцю буде присуджено грант у розмірі 10 тисяч гривень.
Источник: https://ilounge.ua/grant?utm_campaign=grant-ilounge&utm_source=sendpulse&utm_medium=email
Компанія iLounge оголошує про початок прийому грантових пропозицій для студентів українських вишів за написання найкращої статті на ІТ-тематику. Наша мета - допомогти реалізувати Вам свої ідеї. Переможцю буде присуджено грант у розмірі 10 тисяч гривень.
Источник: https://ilounge.ua/grant?utm_campaign=grant-ilounge&utm_source=sendpulse&utm_medium=email

менеджмент, маркетинг, Миколай, подарунок, діти

Детальніше...


Проект «Ренесанс у мистецтві управління успіхом»

менеджмент, маркетинг, бізес, освіта, МВА

Детальніше...


Краєзнавчо-пізнавальна поїздка у Жовкву та до Крехівського монастиря (20 вересня 2019 р.)

менеджмент, маркетинг, туризм, бакалавр

Детальніше...


Проект «Ренесанс у мистецтві управління успіхом»


Детальніше...


Вітаємо к.е.н. Ольгу Василівну Гнилянську – учасницю Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Global marketing: analysis and challenges of our time», м. Батумі (Грузія), з отриманням престижного Сертифікату (2019).


Дивитись тут:


ПОСВЯТА У СТУДЕНТИ - 2019

менеджмент, маркетинг, бакалавр

Детальніше...


ВИПУСК БАКАЛАВРІВ - 2019

менеджмент, випуск, бакалавр, освіта, ЛІМ, магістр

Детальніше...


24-26 травня 2019 р. відбулася Еколого-краєзнавча поїздка в Карпати

Карпати, менеджмент, маркетинг, екологія, поїздка

Детальніше...


магістри, випуск, МВА, Бізнес-адміністрування, Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), ЛІМ, навчання, менеджмент, бізнес-школа, магістратура

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО АКЦІЮ "ПРИВЕДИ ДРУГА - ОТРИМАЙ БОНУС":


АНКЕТУВАННЯ 2019 р. «Впровадження автономності українських закладів вищої освіти в контексті європейського досвіду університетської автономії»

науково-педагогічні працівники: https://bit.ly/2Gtknki
студенти: https://bit.ly/2VcjqGw

Інформуємо, що участь в опитуванні є добровільною і анонімною.


оренда, нерухомість, бізнес, тренінг, менеджмент


Детальніше...


Тренінг Соломії Боренько

менеджмент, успіх, тренінг, Мала Бізнес-школа, ЛІМ


Вітаємо студентів ЛІМу з отриманням гранту від DААD
на навчальну поїздку до Німеччини (2019 р.)

менеджмент, маркетинг, ЛІМ, Німеччина

Детальніше...


Зустріч проф. Дж. Маркуса Джоуба (університет Майамі (штат Огайо), США) з студентами ЛІМу

менеджмент, маркетинг, ЛІМ, Маркус Джоуб, студенти, статистика, США

Детальніше...


Студенти разом з викладачем німецької мови Ivanna Hryniuk відвідали фільм "Der junge Karl Marx"

менеджмент, маркетинг, німецька мова, студенти, ЛІМ

Детальніше...


ПОДЯКА ЗА АКТИВНУ ГРОМАДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ВИСОКІ УСПІХИ В НАВЧАННІ

освіта, менеджмент, маркетинг, громадська діяльність

Детальніше...


менеджмент, маркетинг, стипендія, грант


ВІТАЄМО

ГОЛОВУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЛІМу

вибори, самоврядування, студенти, менеджер. маркетолог


Вручення іменних грантів Петра Писарчука

грант, менеджмент, маркетинг, стипендія

менеджмент, маркетинг, грант, стипендія

менеджмент, маркетинг, грант, стипендія

Детальніше...


workshop, студенти, менеджмент, маркетинг, ЛІМ

ЛІМ презентує тренінг Соломії Боренько "Моє життя - Мій вибір"


менеджмент, маркетинг, ЛІМ, німецька мова, Німеччина

Традиційно навчальний рік студентів І курсу ЛІМу розпочався з цікавої зустрічі та знайомства з викладачем Байротського Університету (Німеччина) Nicolai Teufel


Іван Запотічний, власник мережі магазинів "Лео Кераміка", про навчання на програмі МВА у ЛІМі

ЛІМ, МВА, магістр, менеджмент, навчання, бізнес-адміністрування

Читати тут ...


Інтерв'ю ректора Львівського інституту менеджменту проф. М. Янківа ”Під час навчання даємо студентам якомога більше практичних навичок”

Інтерв'ю, менеджмент, освіта, маркетинг, бізнес-освіта

Читати тут...


Програма навчання талановитої молоді із малозабезпечених сімей

Програма, Грант, малозабезпечені, навчання, молодь, Благодійний фонд, сертифікат, зно, іспити, конкурс

Детальніше...


Студенти та викладачі ЛІМу

на виробничо-ознайомчій практиці в Німеччині

менеджмент, маркетинг, ЛІМ, Німеччина, Ідар-Оберштайн, дорогоцінне каміння, логістика

Дивитись тут...


Вітаємо к.е.н. Ольгу Василівну Гнилянську та студентів четвертого курсу - Марину Шегеру і Надію Стукановську з отриманням престижних Сертифікатів

менеджмент, конференція, студенти, науковці

Дивитись тут: (1), (2)


Слухачі програми МВА про навчання за спеціальністю Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

інтерв'ю, бізнес, освіта, менеджмент, ЛІМ, бізнес-школа

Дивитися тут...


Інтерв'ю українського державного діяча та дипломата, ректора Львівського інституту менеджменту проф. М. Янківа

ДШЬ, менеджмент, освіта, знання, влада

Дивитися тут...


22 вересня відбулася інтеграційна поїздка студентів ЛІМу по замках "Золотої підкови". Ми разом відвідали визначні місця Львівщини, а саме: Олесько, Підгірці та Золочів.

поїздка, менеджмент, маркетинг, студенти, ЛІМ


Ректор ЛІМу, проф. М. Янків про "економічну незалежність", "тривожні тенденції в освіті", "безвізовий режим з ЄС" тощо

ЛІМ, освіта, навчання, ректор, дипломатія, молодь

Дивитись тут...


ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

ЛІМ, студенти, навчання, зно, менеджмент, бізнес-школа, магістратура


ЗУСТРІЧ РЕКТОРА ЛЬВІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОФ. М. ЯНКІВА З

ПРЕЗИДЕНТОМ БИДГОЩСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ ДОКТ. К. СІКОРОЮ

Львівський інститут менеджмету, співпраця, Бидгощ, освіта, студенти, навчання, Мала бізнес-школа, університет, економіка

Детальніше...


АКРЕДИТАЦІЯ

МОН, Львівський інститут менеджменту, менеджмент, магістр, специфічні категорії, бізнес-адміністрування, менеджмент і адміністрування

Детальніше: http://ak.gov.ua/index.php/protokolu-zasidanj


Міністерство освіти і науки України оприлюднило перелік міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій у 2020 р.


Детальніше...


Студент одержав іменний грант Івана Васюника (голова Наглядової ради ЛІМу)

грант, Васюник, стипендія, навчання

Детальніше...


Вручення іменного гранту Івана Запотічного (випускник Бізнес-школи ЛІМу, засновник ПП "Лео Кераміки")

сертифікат, стипендія, грант, внз, менеджмент, маркетинг

Детальніше...

Запрошуємо Вас до участі в

БАНЕРИ