ГРОМАДСЬКЕ ВИЗНАННЯ: ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА ВАГОМИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ОСВІТИ 1 ЧЕРВНЯ 2011 РОКУ ВІДЗНАЧЕНО ДИПЛОМОМ «ФЛАГМАН ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ-2011»            ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ9-ма Виставка Сонячної Енергетики Східної Європи

виставка, менеджмент, енергетика,

Детальніше...


Спеціалізована міжнародна Виставка "Speciality & Fine Food Fair 2020" відбудеться у м. Лондон

 виставка, харчування, гастрономія, ярмарка

Детальніше...


Співпраця!!!

Фармацевтична компанія "Баєр Афлак" запрошує підприємства України до співпраці

фармація, співпраця, менеджмент, маркетинг, збут

Детальніше...


  Міжнародна продовольча Виставка SIAL Paris відбудеться з 18 до 22 жовтня 2020 року у м. Париж

 виставка, sial Paris, продукти, харчування, ЛІМ, магістратура

Детальніше...


 13 Міжнародна спеціалізована Виставка "Milipol Qatar 2020" проходитиме з 26 по 28 жовтня 2020 р. у м. Доха (Катар)


виставка

Детальніше...


Міжнародні виставки (2020 р.)

форум, ICC, бізнес, партнерство, інвестор, логістика, партнерство, бізнесшкола, mba

Детальніше...


 АРХІВ заходів...

 

НАМ ЦІКАВА ВАША ДУМКА

Якісна освіта = успішна кар'єра

БАНЕРИ

 
 

Збільшити шрифт

Типова програма навчання фахівців з питань торгівлі цінними паперами

Вступна тема
Загальні положення Послання Президента України до Верховної Ради України, Програми діяльності Уряду, програм соціально-економічного розвитку країни щодо проведення економічних реформ, розвитку реального сектора економіки, фінансового ринку та ринку цінних паперів (далі - РЦП) в Україні.
Основні макроекономічні показники та тенденції розвитку економіки України. Стан, проблеми та перспективи розвитку РЦП в Україні.
Тенденції інтернаціоналізації, інституціоналізації, універсалізації та технологізації міжнародних фінансових ринків.

Тема 1. Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні
Право власності. Суб`єкти права власності. Принципи та організаційні форми підприємництва.
Види і організаційні форми підприємств. Об`єднання підприємств. Створення і діяльність підприємств. Реорганізація і ліквідація підприємств. Банкрутство.
Поняття господарського товариства. Види господарських товариств. Поняття дочірнього підприємства, філії, представництва.
Угоди. Поняття і види угод. Форма угод. Укладення та форми договору. Види зобов`язань. Спадщина. Застава цінних паперів. Нотаріальне посвідчення.
Вимоги Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі-ДКЦПФР) до договорів, що укладаються професійними учасниками ринку цінних паперів.
Вимоги законодавства до укладення договорів щодо цінних паперів з нерезидентами.

Тема 2. Ринок цінних паперів в Україні
Поняття ринку цінних паперів (РЦП). Завдання та функції РЦП. Первинний і вторинний РЦП. Біржовий і позабіржовий РЦП. Організаційно оформлений РЦП. Інфраструктура РЦП. Суб`єкти інфраструктури РЦП. Фондова біржа. Учасники РЦП. Фондовий ринок і приватизація.
Концепція функціонування і розвитку фондового ринку України.

Тема 3. Державне регулювання ринку цінних паперів
Мета та форми державного регулювання ринку цінних паперів. Законодавче регулювання РЦП. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, її завдання та повноваження. Територіальні органи ДКЦПФР. Інші державні органи, що у межах своїх повноважень здійснюють контроль за діяльністю учасників РЦП.
Контроль за РЦП. Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на РЦП. Відповідальність за адміністративні правопоручшення, пов`язані з діяльністю на РЦП. Кримінальна та майнова відповідальність за порушення законодавства про цінні папери.
Саморегулювання на фондовому ринку. Саморегулівні організації (СРО) професійних учасників РЦП, їх функції та повноваження.
Захист прав інвесторів на РЦП.

Тема 4. Цінні папери і порядок їх випуску
Поняття, види цінних паперів (далі - ЦП) та форма їх випуску.
Доходи з ЦП. Основні характеристики, види, умови випуску та особливості обігу: акцій, облігацій (підприємств, позик органів місцевого самоврядування, внутрішніх та зовнішніх державних позик), інвестиційних сертифікатів, ощадних сертифікатів.
Поняття та основні характеристики векселів. Особливості національного вексельного законодавства.
Рішення про випуск ЦП. Інформація про емісію ЦП.
Реєстрація випуску акцій, інформації про емісію акцій. Звіт про наслідки підписки на акції.
Реєстрація випуску облігацій, інформації про емісію облігацій.
Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, створених відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року №55/94 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії".
Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду. Реєстрація випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду.
Порядок скасування реєстрації випусків ЦП та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску ЦП.

Тема 5. Іпотечні цінні папери в Україні
Види іпотечних цінних паперів. Особливі умови випуску та обігу іпотечних цінних паперів. Здійснення державного регулювання ринку іпотечних цінних паперів.

Тема 6. Похідні цінні папери в Україні
Поняття похідних ЦП. Ф`ючерсний контракт. Опціон. Регулювання випуску та обігу похідних ЦП. Особливості обігу похідних ЦП на організаційно оформленому РЦП. Система гарантій виконання зобов`язань. Використання похідних ЦП для зменшення ризиків. Хеджування.

Тема 7. Учасники ринку цінних паперів в Україні
Емітенти ЦП: держава, органи місцевого самоврядування, юридичні особи.
Інвестори. Поняття інвестицій. Інвестиційна діяльність. Законодавче регулювання інвестиційної діяльності.
Професійні учасники ринку цінних паперів - торговці ЦП, зберігачі, реєстратори, депозитарії, організатори торгівлі цінними паперами.
Інститути спільного інвестування (далі - ІСІ). Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, створені відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року №55/94 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії". ІСІ, створені відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)". Класифікація ІСІ.
Компанія з управління активами.

Тема 8. Акціонерні товариства на ринку цінних паперів України
Акціонерні товариства (далі - АТ) та їх види. Порядок створення АТ. Установчі документи АТ. Державна реєстрація АТ.
Статутний фонд (капітал) АТ. Порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду (капіталу) АТ. Порядок реєстрації випуску акцій АТ при зміні номінальної вартості акцій та кількості акцій без зміни розміру статутного фонду. Порядок додаткового випуску акцій.
Особливості створення АТ в процесі приватизації та корпоратизації. Порядок придбання, реалізації та анулювання АТ власних акцій. Реорганізація АТ. Порядок реєстрації випуску акцій у разі реорганізації АТ.
Органи управління АТ. Компетенція органів управління АТ. Порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів. Права та обов`язки акціонерів. Дивідендна політика АТ та порядок виплати дивідендів.
Види та порядок подання звітності АТ. Регулярна та особлива інформація.

Тема 9. Організаційно оформлений ринок цінних паперів
Біржовий РЦП. Фондова біржа. Статут та правила фондової біржі. Фондова біржа як СРО. Члени фондової біржі. Котирування ЦП. Правила лістингу і делістингу ЦП. Методи проведення біржових торгів. Операції з ЦП на фондовій біржі. Види угод з ЦП. Органи управління фондової біржі. Регулювання діяльності фондової біржі.
Організаційно оформлений позабіржовий РЦП. Структура, організація і регулювання позабіржового обігу ЦП. Суб`єкти позабіржового обігу ЦП. Електронні торговельно-інформаційні мережі. Саморегулівні організації на організованому позабіржовому фондовому ринку.
Котирування ЦП на організаційно оформленому позабіржовому ринку. Фактори, що впливають на курс ЦП.
Організація нагляду і контролю у торговельно-інформаційній системі (ТІС).

Тема 10. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на ринку цінних паперів
Повноваження ДКЦПФР щодо перевірок та ревізій діяльності учасників РЦП. Порядок проведення перевірок та ревізій. Заходи за наслідками перевірок та ревізій при виявленні порушень законодавства.
Порядок проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариств.
Види правопорушень на РЦП. Відповідальність за правопорушення на РЦП. Правозастосування на РЦП. Порядок розгляду уповноваженими особами ДКЦПФР справ про правопорушення на РЦП та застосування санкцій. Оскарження постанов по справах про правопорушення на РЦП.
Система та суб`єкти фінансового моніторингу. Завдання та обов`язки суб`єктів первинного фінансового моніторингу. Завдання, обов`язки та права суб`єктів державного фінансового моніторингу. Фінансові операції, що підлягають обов`язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу. Відповідальність за порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Тема 11. Антимонопольне законодавство на ринку цінних паперів
Загальні положення законодавства про захист економічної конкуренції на ринку цінних паперів. Сутність та механізми визначення монопольного (домінуючого) становища на ринку. Антиконкурентні узгоджені дії суб`єктів господарювання. Обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб`єктів господарювання, об`єднань. Контроль за економічною концентрацією суб`єктів господарювання. Порядок розгляду заяв та справ про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб`єктів господарювання. Плата для відшкодування витрат, пов`язаних із розглядом заяв.
Процедура розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Забезпечення доказів. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Тема 12. Роль фондового ринку у забезпеченні функціонування пенсійної системи України
Структура системи пенсійного забезпечення. Суб`єкти накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Пенсійні активи накопичувального фонду. Радник з інвестиційних питань. Компанії з управління активами у накопичувальній пенсійній системі. Зберігання пенсійних активів накопичувального фонду.
Недержавне пенсійне забезпечення. Адміністрування недержавного пенсійного фонду. Пенсійні активи системи недержавного пенсійного забезпечення. Управління активами недержавного пенсійного фонду. Зберігання пенсійних активів.

Тема 13. Ділова українська мова
Основні вимоги до мови ділових документів. Офіційно-діловий стиль. Укладання деяких видів ділових документів. Мовний етикет.

Тема 14. Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з випуску та обігу цінних паперів
Загальні вимоги до процедури ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів. Ліцензійні умови, яким повинен відповідати заявник при отриманні ліцензії (копії ліцензії) на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з випуску та обігу цінних паперів. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів торговцями цінними паперами. Підстави та процедура анулювання ліцензії. Державний колнтроль за дотриманням торговцями цінними паперами Ліцензійних умов.
Вимоги ДКЦПФР щодо сертифікації осіб, що здійснюють торгівлю цінними паперами у складі юридичної особи - професійного учасника РЦП.

Тема 15. Регулювання діяльності торговців цінними паперами
Правила здійснення комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах. Вимоги щодо ліквідності торговців ЦП. Вимоги до організації торговцем обліку операцій з ЦП.
Організація первинного обліку діяльності торговців ЦП. Здійснення внутрішнього контролю за обігом ЦП та грошовими потоками у торговця ЦП.
Вимоги ДКЦПФР щодо подання звітності торговцями ЦП. Складання звітності торговцями ЦП в електронному вигляді.

Тема 16. Особливості торгівлі різними видами цінних паперів та надання послуг щодо обігу цінних паперів
Особливості здійснення торговцями ЦП операцій з корпоративними ЦП.
Особливості здійснення торговцями ЦП операцій з борговими ЦП.
Надання торговцями ЦП інформаційно-консультативних послуг щодо обігу ЦП.

Тема 17. Фінансові обчислення.
Вартість грошей у часі. Прості та складні проценти. Теперішня та майбутня вартість.
Рента. Ануїтет. Приведена вартість ануїтету. Фінансові розрахунки з використанням формул ануїтету.
Оцінка доцільності інвестування. Чиста теперішня вартість. Внутрішня норма доходності.

Тема 18. Оцінка вартості цінних паперів
Поняття фундаментального аналізу
Поняття ризику. Фінансові ризики. Ризик і доход на РЦП.
Оцінка вартості акцій. Ринкові коефіцієнти.
Оцінка вартості облігацій. Оцінка вартості похідних ЦП.
Поняття технічного аналізу.

Тема 19. Діяльність інвестиційного керуючого
Суб`єкти, що здійснюють діяльність інвестиційного керуючого. Обмеження діяльності інвестиційного керуючого. Порядок укладання договору з інвестиційним керуючим.
Емісійна політика. Методи залучення до участі у інвестиційному фонді. Цільова орієнтація на певні групи інвесторів. Способи розповсюдження інвестиційних сертифікатів.
Управління активами інвестиційного фонду.
Дивідендна політика інвестиційного фонду. Організація контролю за діяльністю інвестиційного керуючого. Порядок розрахунку вартості чистих активів інвестиційних фондів (взаємних фондів інвестиційних компаній). Звітність інвестиційних фондів (взаємних фондів інвестиційних компаній), що надається до ДКЦПФР.
Відповідальність інвестиційного керуючого за порушення законодавства.

Тема 20. Практичні аспекти проведення приватизації в Україні
Законодавчі основи приватизації. Державна програма приватизації. Порядок застосування способів приватизації майна державних підприємств.

Тема 21. Національна депозитарна система України
Система виконання угод з ЦП та обліку права власності на ЦП. Національна депозитарна система (далі - НДС). Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»: визначення основних термінів і понять. Структура НДС, її прямі та опосередковані учасники, їх взаємодія.
Сфера діяльності НДС.
Поняття депозитарної діяльності та її види.
Функції і компетенція Національного депозитарію України.
Прямі учасники НДС. Взаємодія учасників НДС.
Державне регулювання НДС.

Тема 22. Порядок взаємодії торговців із зберігачем
Порядок відкриття рахунку у ЦП у зберігача. Порядок взаємодії торговця ЦП із зберігачем.
Кліринг та розрахунки за угодами щодо ЦП. Поняття клірингового депозитарію.
Порядок одержання депозитарними установами інформації за угодами щодо ЦП.
Порядок здійснення поодиночних розрахунків за розпорядженнями, взятими до виконання.
Вимоги ДКЦПФР щодо здійснення клірингу та розрахунків у НДС.

Тема 23. Порядок взаємодії торговців з реєстроутримувачами
Діяльність з ведення реєстру власників іменних ЦП: основні поняття та терміни.
Порядок взаємодії торговців з реєстроутримувачами.
Зареєстровані особи (власники, заставодержателі та номінальні утримувачі). Функції реєстроутримувача. Особливості обліку прав власності у системі реєстру.
Державний контроль за дотриманням вимог щодо здійснення діяльності з ведення реєстру власників іменних ЦП.

Тема 24. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами та їх оподаткування
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі - НП(С)БО).
Система бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.
Облік фінансових інвестицій: визначення та класифікація фінансових інвестицій. Розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності. Облік власного капіталу. Облік дивідендів. Облік поточних та довгострокових фінансових зобов`язань. Облік операцій торговців ЦП з векселями.
Звітність АТ відповідно до НП(С)БО. Складання та подання фінансових звітів.
Оподаткування операцій з ЦП та доходів від ЦП.

Тема 25. Інформаційні технології здійснення діяльності торговців цінними паперами
Міжнародні інформаційні системи.
Використання торговцями програмного забезпечення організаторів торгівлі ЦП. Програмне забезпечення прийняття рішення. Сучасні програмно-технічні засоби для забезпечення виконання операцій з ЦП. Практичні особливості роботи з програмними продуктами для торговців ЦП.
Технічне та програмне забезпечення бек-офісу торговця ЦП.
Основні характеристики операційних систем, систем управління базами даних. Використання Інтернет-технологій в діяльності торговців ЦП.

 
 

Новини та новинки


  instagram, менеджмент, маркетинг, ЛІМ мережа


ЛЬВІВСЬКОМУ ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ -

  30 РОКІВ !!!З 12 березня 2020 р. у Львівському інституті менеджменту запроваджено карантин

Детальніше...

НАКАЗ № 31 ВІД 23.04.2020 р.


Пропозиції щодо ЗНО та вступних іспитів при вступі у ЛІМ у 2020 р.


Детальніше...


ВИБОРИ РЕКТОРА

ректор, менеджмент, маркетинг, ЛІМ, вибори

Детальніше...


ВИПУСК МАГІСТРІВ - 2020

випуск, магістр, менеджмент, ЛІМ, ректор

Детальніше...


ДОРОГІ ВИПУСКНИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ!


менеджмент, маркетинг, Фонд, розвиток, прибуток, бізнес, управління

Детальніше...


Відбувcя захист магістерських робіт (2020 р.)

ВНЗ, магістр, менеджмент, захист, управління, мротивація

Детальніше...


Співпраця Львівського інституту менеджменту та Тріерської Вищої школи (Кампус Біркенфельд, Німеччина)

ЛІМ.ю менеджмент, маркетинг, технології, бізнес, Біркенфельд, Тріер, Німеччина,

Детальніше...


Запрошуємо у літню школу до Відня, Бєлграда, Афін

літня школа, менеджмент, маркетинг, нерухомість, ЛІМ,

Детальніше...


Запрошуємо Вас до участі в Міжнародному науковому проекті між вищими навчальними закладами України та Німеччини.

Вакансія: координатор проекту в Німеччині

вакансія, менеджмент, марентинг, ЛІМ, проект, Німеччина

Детальніше...


Стипендії на літні курси в Баварії (Німеччина). 2020 рік

менеджмент, маркетинг, стипендія, Баварія

Детальніше...


Вітаємо студентів ЛІМу, що пройшли відбір на Програму стажування у Німеччині на 2020 рік!


стажування, менеджмент, маркетинг, бізнес, студенти

Детальніше...


Про ІТ-індустрію для малих підприємств та нових компаній (27-28 листопада 2019 р.) за партнерської підтримки ЛІМу

ІТ-індустрія, менеджмент, маркетинг, конференція, семінар

Детальніше...


Проект «Ренесанс у мистецтві управління успіхом»

менеджер, маркетолог, фінансист, консультант

Детальніше...


ВІТАЄМО ЛАУРЕАТА

менеджмент, маркетинг, ЛОДА, ЛІМ, премія,

Детальніше...


Компанія iLounge оголошує про початок прийому грантових пропозицій для студентів українських вишів за написання найкращої статті на ІТ-тематику. Наша мета - допомогти реалізувати Вам свої ідеї. Переможцю буде присуджено грант у розмірі 10 тисяч гривень.
Источник: https://ilounge.ua/grant?utm_campaign=grant-ilounge&utm_source=sendpulse&utm_medium=email
Компанія iLounge оголошує про початок прийому грантових пропозицій для студентів українських вишів за написання найкращої статті на ІТ-тематику. Наша мета - допомогти реалізувати Вам свої ідеї. Переможцю буде присуджено грант у розмірі 10 тисяч гривень.
Источник: https://ilounge.ua/grant?utm_campaign=grant-ilounge&utm_source=sendpulse&utm_medium=email

менеджмент, маркетинг, Миколай, подарунок, діти

Детальніше...


Проект «Ренесанс у мистецтві управління успіхом»

менеджмент, маркетинг, бізес, освіта, МВА

Детальніше...


Краєзнавчо-пізнавальна поїздка у Жовкву та до Крехівського монастиря (20 вересня 2019 р.)

менеджмент, маркетинг, туризм, бакалавр

Детальніше...


Проект «Ренесанс у мистецтві управління успіхом»


Детальніше...


Вітаємо к.е.н. Ольгу Василівну Гнилянську – учасницю Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Global marketing: analysis and challenges of our time», м. Батумі (Грузія), з отриманням престижного Сертифікату (2019).


Дивитись тут:


ПОСВЯТА У СТУДЕНТИ - 2019

менеджмент, маркетинг, бакалавр

Детальніше...


ВИПУСК БАКАЛАВРІВ - 2019

менеджмент, випуск, бакалавр, освіта, ЛІМ, магістр

Детальніше...


24-26 травня 2019 р. відбулася Еколого-краєзнавча поїздка в Карпати

Карпати, менеджмент, маркетинг, екологія, поїздка

Детальніше...


магістри, випуск, МВА, Бізнес-адміністрування, Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), ЛІМ, навчання, менеджмент, бізнес-школа, магістратура

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО АКЦІЮ "ПРИВЕДИ ДРУГА - ОТРИМАЙ БОНУС":


АНКЕТУВАННЯ 2019 р. «Впровадження автономності українських закладів вищої освіти в контексті європейського досвіду університетської автономії»

науково-педагогічні працівники: https://bit.ly/2Gtknki
студенти: https://bit.ly/2VcjqGw

Інформуємо, що участь в опитуванні є добровільною і анонімною.


оренда, нерухомість, бізнес, тренінг, менеджмент


Детальніше...


Тренінг Соломії Боренько

менеджмент, успіх, тренінг, Мала Бізнес-школа, ЛІМ


Вітаємо студентів ЛІМу з отриманням гранту від DААD
на навчальну поїздку до Німеччини (2019 р.)

менеджмент, маркетинг, ЛІМ, Німеччина

Детальніше...


Зустріч проф. Дж. Маркуса Джоуба (університет Майамі (штат Огайо), США) з студентами ЛІМу

менеджмент, маркетинг, ЛІМ, Маркус Джоуб, студенти, статистика, США

Детальніше...


Студенти разом з викладачем німецької мови Ivanna Hryniuk відвідали фільм "Der junge Karl Marx"

менеджмент, маркетинг, німецька мова, студенти, ЛІМ

Детальніше...


ПОДЯКА ЗА АКТИВНУ ГРОМАДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ВИСОКІ УСПІХИ В НАВЧАННІ

освіта, менеджмент, маркетинг, громадська діяльність

Детальніше...


менеджмент, маркетинг, стипендія, грант


ВІТАЄМО

ГОЛОВУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЛІМу

вибори, самоврядування, студенти, менеджер. маркетолог


Вручення іменних грантів Петра Писарчука

грант, менеджмент, маркетинг, стипендія

менеджмент, маркетинг, грант, стипендія

менеджмент, маркетинг, грант, стипендія

Детальніше...


workshop, студенти, менеджмент, маркетинг, ЛІМ

ЛІМ презентує тренінг Соломії Боренько "Моє життя - Мій вибір"


менеджмент, маркетинг, ЛІМ, німецька мова, Німеччина

Традиційно навчальний рік студентів І курсу ЛІМу розпочався з цікавої зустрічі та знайомства з викладачем Байротського Університету (Німеччина) Nicolai Teufel


Іван Запотічний, власник мережі магазинів "Лео Кераміка", про навчання на програмі МВА у ЛІМі

ЛІМ, МВА, магістр, менеджмент, навчання, бізнес-адміністрування

Читати тут ...


Інтерв'ю ректора Львівського інституту менеджменту проф. М. Янківа ”Під час навчання даємо студентам якомога більше практичних навичок”

Інтерв'ю, менеджмент, освіта, маркетинг, бізнес-освіта

Читати тут...


Програма навчання талановитої молоді із малозабезпечених сімей

Програма, Грант, малозабезпечені, навчання, молодь, Благодійний фонд, сертифікат, зно, іспити, конкурс

Детальніше...


Студенти та викладачі ЛІМу

на виробничо-ознайомчій практиці в Німеччині

менеджмент, маркетинг, ЛІМ, Німеччина, Ідар-Оберштайн, дорогоцінне каміння, логістика

Дивитись тут...


Вітаємо к.е.н. Ольгу Василівну Гнилянську та студентів четвертого курсу - Марину Шегеру і Надію Стукановську з отриманням престижних Сертифікатів

менеджмент, конференція, студенти, науковці

Дивитись тут: (1), (2)


Слухачі програми МВА про навчання за спеціальністю Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

інтерв'ю, бізнес, освіта, менеджмент, ЛІМ, бізнес-школа

Дивитися тут...


Інтерв'ю українського державного діяча та дипломата, ректора Львівського інституту менеджменту проф. М. Янківа

ДШЬ, менеджмент, освіта, знання, влада

Дивитися тут...


22 вересня відбулася інтеграційна поїздка студентів ЛІМу по замках "Золотої підкови". Ми разом відвідали визначні місця Львівщини, а саме: Олесько, Підгірці та Золочів.

поїздка, менеджмент, маркетинг, студенти, ЛІМ


Ректор ЛІМу, проф. М. Янків про "економічну незалежність", "тривожні тенденції в освіті", "безвізовий режим з ЄС" тощо

ЛІМ, освіта, навчання, ректор, дипломатія, молодь

Дивитись тут...


ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

ЛІМ, студенти, навчання, зно, менеджмент, бізнес-школа, магістратура


ЗУСТРІЧ РЕКТОРА ЛЬВІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОФ. М. ЯНКІВА З

ПРЕЗИДЕНТОМ БИДГОЩСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ ДОКТ. К. СІКОРОЮ

Львівський інститут менеджмету, співпраця, Бидгощ, освіта, студенти, навчання, Мала бізнес-школа, університет, економіка

Детальніше...


АКРЕДИТАЦІЯ

МОН, Львівський інститут менеджменту, менеджмент, магістр, специфічні категорії, бізнес-адміністрування, менеджмент і адміністрування

Детальніше: http://ak.gov.ua/index.php/protokolu-zasidanj


Міністерство освіти і науки України оприлюднило перелік міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій у 2020 р.


Детальніше...


Студент одержав іменний грант Івана Васюника (голова Наглядової ради ЛІМу)

грант, Васюник, стипендія, навчання

Детальніше...


Вручення іменного гранту Івана Запотічного (випускник Бізнес-школи ЛІМу, засновник ПП "Лео Кераміки")

сертифікат, стипендія, грант, внз, менеджмент, маркетинг

Детальніше...

Запрошуємо Вас до участі в

БАНЕРИ